http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa/capitol/plusvalua-municipal-estem-pagant-un-impost-illegal

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquest nom tan rimbombant és el que defineix a la llei el que segurament tots vostès coneixen amb el nom de l’impost de plusvàlua, aquell que hem de pagar a l’ajuntament quan fem la transmissió d’un bé urbà. Aquest impost, però, ja porta en el seu propi nom la contradicció que l’ha fet, a banda d’impopular, possiblement il·legal: d’increment del valor dels terrenys on s’alcen els nostres pisos, cases o magatzems, res de res, sinó que tot el contrari. Els ajuntaments, doncs, estan cobrant un impost estatal que es basa en una ficció en la gran majoria de casos, perquè no cal ser gaire llest per adonar-se’n de que els terrenys i els immobles el que han fe tés baixar força de preu i de valor des que va esclatar la crisi. El cas és tan evident que alguns ciutadans ja estan començant a guanyar plets posant aquesta contradicció sobre el paper, i a Lleida almenys dos sentències judicials ja els han donat la raó.