Notícies

Comprova si hi ha actualitzacions

Plusvàlua municipal: estem pagant un impost il·legal?

  http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa/capitol/plusvalua-municipal-estem-pagant-un-impost-illegal Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquest nom tan rimbombant és el que defineix a la llei el que segurament tots vostès coneixen amb el nom de l’impost de plusvàlua, aquell que hem de…

Llegeix més

Debat a Lleida televisió clàusula terra.

Donat les últimes sentències de tribunals europeus, ara es pot tenir l’oportunitat d’eliminar una clàusula amb poc sentit i que només assegurava guanys a les entitats.   http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa

Llegeix més