Donat les últimes sentències de tribunals europeus, ara es pot tenir l’oportunitat d’eliminar una clàusula amb poc sentit i que només assegurava guanys a les entitats.

 

http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa